Veľkoobchod mrazených výrobkov a potravín

Veľkoobchod

Firma Projektmarket pôsobí na Slovensku už od roku 1993 vo sfére potravinárskeho priemyslu.

Na začiatku prevládal rozvoz chladených a mrazených výrobkov. V súčastnosti sme sa etablovali medzi popredných importérov, exportérov a distribútorov mrazených rýb, mrazených polotovarov, tovarov a potravín.

Máme k dispozícii novopostavenú budovu, ktorej súčasťou je baliareň (delenie a balenie mrazených rýb), mraziarenské a chladiarenské sklady. Celkový počet zamestnancov je 35 osôb.

V roku 2010 sme rozšírili naše mraziarenské skladové kapacity o 500 metrov štvorcových za pomoci prostriedkov z eurofondov. Táto investícia v značnej miere posilní našu trhovú pozíciu.

Patríme medzi spoločnosti, ktorých výrobné a skladové priestory sú v súlade s najnovšími požiadavkami a legislatívou EÚ :

schvaľovacie číslo 9-15 SK ES a SK EHS

"Správna výrobná prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín."

Oprávnenie pridelené štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.